Kdo projekt realizuje?

Realizátorem je spolek SEBESPOLU, který se v posledních letech věnuje vzdělávacím programům prohlubující evropskou spolupráci. Garanci a metodického vedení si vzal na starosti zkušený pedagog Ondřej Bárta, který se dlouhodobě věnuje rozvoji vztahů ve skupině. Klíčovou úlohu ale sehrají lektoři, kteří kromě mnohaleté zkušenosti s vedením programů pro třídy jsou profesionálními herci.

Jak se školy zapojují?

S vybranými školami  navážeme spolupráci a program probíhá formou dvou tříhodinových workshopů  pro třídy a krátkých virtuálních nebo živých setkání mezi těmito workshopy. Třídy samy pracují na svém „Demo-projektu“. Naši lektoři – herci také program dvakrát představí učitelskému týmu formou zábavného divadla, na začátku a konci projektu.

O čem je Demoškola?

Vytváříme společně se žáky a učiteli program pro 1. a 2.stupeň ZŠ spolu s metodikou a praxí ověřenými doporučeními pro pedagogy, Jak systémově rozvíjet demokratickou kulturu ve třídě, a to jednak hraním rolí a názornou modelacídemokratických procesů při rozhodování a spolupráci, jednak praktickým rozvojem potřebných softskills /chování/, které demokratická společnost potřebuje.

Demoškola je program přenositelný, dostupný s video-metodikou pro učitele dalším pražským školám, konkrétně vznikne: Program pro žáky: verze 1. a 2.stupeň, Program pro učitele, Metodika vč.videí, Webový portál pro realizaci a šíření programu.

Projekt je financován z EU. Registrační číšlo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001464
Demoskola.cz © 2023