Informace pro zájemce o programu

Pilotní ověření programu Demoškola je zdarma pro omezený počet škol na úzení Hl.m.Prahy (12 tříd, 6x 1.stupeň, 6x 2.stupeň). Zapojení do programu znamená aktivitu v těchto oblastech:

- Vstupní hodnocení: dotazník (Jak jsme na tom?)
- Workshop pro učitele ve sborovně (divadlo Demoškola)
- 1. workshop se třídou (3 hod.), distanční spolupráce (4-5 kontaktů se třídou během 4-6 měsíců)
- 2. workshop se třídou (3 hod.)
- Workshop pro učitele 2 (divadlo Demoškola - Zážitky)
- Výstupní hodnocení (Jak jsme na tom?)

Chceme, aby maximum odpovědnosti bylo na samotné třídě, takže časová i organizační zátěž na učitele bude minimální.

Pokud máte o Demoškolu zájem, vyplňte prosím formulář. Jestli jste se dostali mezi pilotní školy vás budeme informovat. Zájemce, na které se nedostane, se dozví a získá přístup ke všem vytvořeným materiálům včetně videozáznamů, aby mohl program realizovat samostatně. V případě úspory nákladů zařadíme větší počet škol.

Formulář - Chci se zapojit

    Projekt je financován z EU. Registrační číšlo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001464
    Demoskola.cz © 2023