Vedoucí lektorů (workshopy na školách)

Dana Poláková (Dadlapolakova@seznam.cz, 603 538 803)

Metodik a garant

Ondřej Bárta (ondrej@sebespolu.net, 739 073 178)

Web

www.demoskola.cz

Realizátor projektu

SEBESPOLU (www.sebespolu.net)

Projekt je financován z EU. Registrační číšlo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001464
Demoskola.cz © 2023